Pomiary elektryczne

Instalacje wykonujemy w budynkach mieszkalnych nowych, istniejących oraz halach produkcyjnych.

Oferujemy fachowe doradztwo przy wyborze odpowiednich systemów alarmowych, monitoringu, automatyki domowej – konkurencyjne ceny. Podczas wizji lokalnej u inwestora doradzimy w jaki sposób rozmieścić włączniki, gniazdka, punkty świetlne itd., tak aby komfort użytkowania był na maksymalnym poziomie.

W zakres wykonywanych pomiarów elektrycznych wchodzi:
• pomiar rezystancji izolacji,
• pomiar rezystancji uziemienia,
• sprawdzanie ciągłości przewodów,
• pomiar impedancji pętli zwarcia,
• pomiar eksploatacyjne urządzeń,
• przegląd instalacji elektrycznych,
• pomiar oświetlenia awaryjnego oraz podstawowego.

Wykonujemy:
• pomiary okresowe instalacji elektrycznych,
• pomiary powykonawcze i odbiorcze, zarówno po naszych pracach, jak i pracach innych wykonawców,
• pomiary w ramach wyszukiwania usterek i optymalizowania pracy instalacji elektrycznych.

Posiadamy:
• Uprawnienia SEP E i D wraz z uprawnieniami pomiarowymi
• Profesjonalne mierniki instalacji elektrycznych
• Aktualne certyfikaty kalibracji urządzeń pomiarowych
• Szkolenia z procedur pomiarowych przeprowadzane przez firmę Sonel
• Wieloletnie doświadczenie w pomiarach instalacji elektrycznych zarówno w obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych