Przegląd i kontrola zawiesi

Świadczymy usługi z zakresu kontroli zawiesia w okresie jego użytkowania:
• wstępna kontrola przed pierwszym użyciem nowego sprzętu,
• bieżąca kontrola przed każdym zastosowaniem,
• okresowa kontrola szczegółowa.