Przegląd specjalny

Wykonujemy przegląd specjalny dla suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stacjonarnych,  układnic magazynowych oraz wózków widłowych.

Przegląd specjalny obejmuje:
• sprawdzenie prowadzonych zapisów dotyczących eksploatacji UTB (książka konserwacji, raporty, książka obsługi itp.),
• przegląd urządzenia oraz mechanizmów,
• przegląd wyposażenia elektrycznego
• pomiar geometrii urządzenia i / lub mechanizmu wraz z pomiarami odkształcalności ustroju nośnego,
• badanie nieniszczące połączeń nierozłącznych,
• sprawdzenie momentów dokręcenia oraz poprawności połączeń rozłącznych,
• sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających w mechanizmach,
• wykonanie protokołu z przeglądu specjalnego.

Galeria