Resurs

Świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu określania resursu suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stacjonarnych,  układnic magazynowych oraz wózków widłowych.

Zakres usług:
• pozyskanie od klienta danych wyjściowych  niezbędnych do obliczenia resursu tj. GNP, rok budowy, cykle pracy,
• obliczenie stopnia wykorzystania resursu,
• wykonanie protokołu obliczeniowego resursu z oceną końcową,
• w razie zapotrzebowania: wykonanie przeglądu specjalnego.

Galeria